Bekkenbodemcheck na de bevalling

 

Vanaf 6 weken na de bevalling is het mogelijk een bekkenbodemcheck uit te laten voeren.

De check bestaat uit controle op:

  • Mogelijkheid tot stabiliseren van het bekken, lage rug en heupen
  • Functie van de bekkenbodem (kracht, ontspanning, uithoudingsvermogen, coordinatie)
  • Onderzoek van evt verzakking
  • Status van het eventuele litteken
  • Status van wijking rechte buikspieren (diastase)

De uitslag wordt met je besproken en aan de hand van de uitslag krijg je informatie op maat over trainen van je bekkenbodem, toiletadviezen en dagelijkse handelingen zoals tillen. Daarnaast krijg je tips voor het opbouwen van sport. 

 

Het onderzoek naar de bekkenbodemspieren is een inwendig onderzoek. Het onderzoek wordt ook eerst uitgelegd en dan heeft u ruimte om te besluiten of u het wilt. De bekkenbodemcheck wordt vergoed via de aanvullende verzekering voor fysiotherapie.

 

Zwanger­schap en bevalling zijn risi­co­fac­toren

Zwanger­schap en bevalling zijn risi­co­fac­toren voor het ontstaan van klachten in en ron­dom het bekken en de bekkenbodemspieren.

 

Het kan leiden tot klachten als:

  • Pijn
  • Lage rug– en bekken­klachten
  • Urine en/of ont­last­ingsklachten (verlies, heftige drang) 
  • Verza­kkin­gen (urineb­uis, blaas, baar­moeder, endel­darm)
  • Pijn bij het vri­jen

 

De mate waarin deze klachten voorkomen is hoog. 

Zo heeft 25% van de vrouwen na de bevalling last van lage rug– en bekken­klachten, 50% heeft last van urin­ev­er­lies. 35% heeft aan­toon­baar let­sel aan de anale kringspier, 

42% van de vrouwen met ten min­ste één kind ontwikkelt een verza­kking en meer dan 50% klachten ervaart klachten bij het vri­jen. 

Uit onderzoek is gebleken dat hoe eerder men weet wat er aan de hand is (er een diag­nose is gesteld), en hoe sneller er gestart kan worden met het behandelen, dat dit kan lei­den tot her­s­tel van deze klachten en kan voorkomen dat klachten verergeren.