Verwijzing niet nodig.

De fysiotherapeut is direct toegankelijk, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet nodig is. 

Wanneer u zonder verwijzing komt wordt tijdens het eerste consult met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor verder onderzoek en behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is. 

 

Veelal vindt direct aansluitend aan dit consult (screening) een intake en onderzoek plaats en zal eventueel ook met de eerste behandeling worden gestart.

 

In het geval dat u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist wordt direct gestart met de intake, onderzoek en behandeling.