WERKWIJZE

Eerste afspraak

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak zal uw klacht en omliggende factoren worden uitgediept en bekijkt de therapeut wat zij voor u kan betekenen.

Tijdens deze eerste afspraak wordt u klacht uitlegt en verklaard, voorlichting en adviezen gegeven met betrekking tot de klacht. Wanneer u zelf goed snapt wat er aan de hand is. Hoe het werkt, niet werkt en weer beter wordt, zal u zelf goed met de adviezen en tips aan de slag gaan. 

Des te beter kunnen we samen werken aan (een vlot) herstel! 

 

Na het lichamelijk onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld en met u besproken. Bekeken wordt of behandeling zinvol is en zo ja, wat het beoogde doel is en hoeveel behandelingen bij benadering nodig zijn. 

 

De behandeling bestaat meestal uit verschillende onderdelen:

  • Voorlichting en uitleg over uw klacht 
  • Mobiliseren/manipulaties van gewrichten
  • Dry needling
  • Medical Taping
  • Oefentherapie
  • Houding- en bewegingsadviezen
  • Advies over ondersteunende hulpmiddelen
  • Toiletadviezen
  • Gedragstraining

Bekkenfysiotherapie Dorst Oosterhout onderscheid zich door optimale samenwerking onderling en met andere disciplines. Bij ons kun je bijvoorbeeld multidisciplinair behandeld worden door een manueel therapeut, bekkenfysiotherapeut en caesar therapeut. 

Daarnaast zijn we zeer actief in het up to date blijven met de nieuwste ontwikkelingen en behandelmogelijkheden.